Näihin uskomme, näin toimimme

KUNNIOITUS. Me Ehealla kunnioitamme menneiden sukupolvien luovuutta ja työtä. Olemme olemassa siksi, että tarinat voivat jatkaa kulkuaan ja että vanha osaaminen ja kädentaidot eivät unohtuisi. Kunnioitus aikaisempien sukupolvien työhön ja kädentaitoihin luo vahvan pohjan Ehean arvoille. Kunnioitamme ihmisiä ympärillämme. Kuuntelemme ja kuulemme. Emme myöskään unohda itseämme - vaalimme omaa aikaamme ja arvostamme itseämme.  

Myös luonto ansaitsee kunnioituksemme. Meillä ei olisi mitään, jos meillä ei olisi luontoa ympärillämme. Kallein perintömme seuraaville sukupolville on se, että heillä on paikka, jossa asua ja elää.

REHELLISYYS itseään ja muita kohtaan. Uskomme, että olemalla oma aito itsensä saavuttaa luottamuksen ja saa aidon yhteyden ihmisiin. 

ROHKEUS kysyä, olla ja oivaltaa. Eheaa ei olisi, jos ei olisi ollut rohkeutta ja kannustavaa ilmapiiriä sen ympärillä. Rohkeus tuo mukanaan myös itsevarmuutta, joka kannattelee arjessa eteenpäin.

ILO on taito, joka tuntuu aikuisilta jossain matkan varrella unohtuvan. Ehealla uskomme, että yhdessä, ilolla tekeminen, pitää meidät oikealla polulla. Ilo ja leikkimielisyys antavat voimaa ja energiaa kohdata asioita. Ilo tarttuu helposti ja se keventää arkea.

Positiivisuus on voimavara, jota voi vapaasti tuhlata.

 

Takaisin